Een webshop keurmerk kan een belangrijke rol spelen in het winnen van het vertrouwen van een bezoeker. Het keurmerk geeft een bepaalde garantie dat het product of de dienst aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een Webshop keurmerk profileert zich graag als grote waarde voor een webshop dat nut heeft voor zowel de consument als de webshop zelf. Op het webwinkel forum krijgen we echter de vraag of dit ook zo is. Is een webshop keurmerk noodzakelijk voor een webshop of slechts een service?

Een keurmerk voor webshops is een kwaliteitsoordeel dat gegeven wordt door een onafhankelijke instantie. Deze waardering wordt verkregen als een webshop zelf of het aanbod aan specifieke voorwaarden voldoet. Als dit het geval is, wordt dit visueel gemaakt door de weergave van het logo van de onafhankelijke instantie.

De waarde van een webshop keurmerk

Een webshop keurmerk geeft de doelgroep een duidelijk signaal af dat ze terecht zijn gekomen in een veilige online omgeving. Dit is enorm belangrijk in een digitale omgeving waarin vertrouwen één van de belangrijke pijlers is voor succes. De keurmerken voor webshops geven inzicht dat je aan specifieke gestelde voorwaarden voldoet en dat dit
getoetst is door een onafhankelijke instantie. Een bekend keurmerk versterkt het vertrouwen van een consument en kan daarom een belangrijke rol spelen in een verkoopbeslissing. Het kan voor een webshop een belangrijke onderscheidende waarde zijn ten opzichte van de concurrentie.

Verschillende keurmerken voor webshops

Er zijn verschillende instanties actief die keurmerken voor webshops aanbieden. De vraag is echter welk keurmerk een echte toegevoegde waarde biedt en welk keurmerk niet veel meer is dan een afbeelding op de webshop om de bezoekers te imponeren. Het is hierbij van belang om voor een keurmerk te kiezen dat de bezoeker herkent. Alleen dan zal het keurmerk van maximale waarde voor een webshop zijn.

Er zijn twee verschillende soorten keurmerken voor webshops te onderscheiden. Er zijn keurmerken die betrekking hebben op het specifieke aanbod (zoals “Ik Kies bewust” en “Beter Leven”), maar ook keurmerken die betrekking hebben op de webshop zelf.

De meest bekende keurmerken voor webshops

Heb je een webwinkel en ben je alleen georiënteerd op Nederland dan kun je het beste een van onderstaande keurmerken gebruiken. De algemene voorwaarden bij Thuiswinkel en het Webshop Keurmerk zijn opgesteld met en goedgekeurd door de Consumentenbond.

 • Thuiswinkel Waarborg;
 • Webshop Keurmerk;
 • Webwinkelkeur;
 • Qshops Keurmerk.

Wil je meer internationaal gaan met je webwinkel kun je denken aan een van de volgende keurmerken.

 • safe.shop;
 • e trusted shops.
keurmerken overzicht

Het belang van een keurmerk voor een webshop

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat veel consumenten een grote waarde hechten aan keurmerken bij webwinkels. De meeste consumenten zullen eerder een aankoop doen bij een webshop die voorzien is van een (bekend) keurmerk. Het biedt een stuk zekerheid over de leveringsvoorwaarden, de garantieperiode, de serviceverlening en andere zaken die een rol spelen bij online aankopen. Dit geeft direct het belang aan van een keurmerk voor een webshop.

Een webshop kan zich aansluiten bij een keurmerk om in te staan voor tweezijdige algemene voorwaarden zoals:

 • Duidelijkheid over kosten;
 • Mogelijkheden om achteraf te betalen;
 • Bedenktijd;
 • Garantiebepalingen;
 • Klachtenbemiddeling;
 • Privacy.

Het is wel goed om te realiseren dat de zekerheden die een keurmerk biedt, kunnen verschillen van elkaar. Dit heeft vooral betrekking op de kosten voor het gebruik van een webshop keurmerk en de voorwaarden die hieraan gesteld worden. Er zijn ook website keurmerken die gratis kunnen worden gebruikt.

Gratis webshop keurmerken

Er zijn verschillende soorten webshop keurmerken waar je gebruik van kunt maken. Er is géén wettelijke controle op de regels en toelatingseisen van een keurmerk. Ieder keurmerk mag zelf invulling aan geven aan de voorwaarden om aan te kunnen sluiten. Er zijn keurmerken die ernaar streven om bekendheid te genereren met zoveel mogelijk aangesloten leden. Hierbij zijn de toelatingscriteria erg laag en worden deze criteria lang niet altijd gecontroleerd.

Hoewel dit vaak gratis webshop keurmerken zijn, moet je jezelf afvragen of het zin heeft om dit soort keurmerken op je webshop te plaatsen. Bezoekers die echt zeker willen zijn van de betrouwbaarheid, zullen zeker gaan onderzoeken waar het keurmerk voor staat. Als blijkt dat dit keurmerk meer een decoratie voor de webshop is, en weinig of géén toegevoegde waarde heeft, zal dit eerder ten koste gaan van het resultaat.

webwinkel keuren
webwinkel keuren ?

Webwinkel keurmerk kosten

De hoeveelheid voorwaarden en de specifieke invulling hiervan heeft invloed op de kosten voor het gebruik van een webwinkel keurmerk. De hoogte van de kosten voor een webwinkel keurmerk hangt af van de doelstelling en de diensten die worden aangeboden. Als een webwinkel keurmerk zich “slechts” bezighoudt met het behartigen vaneen maatschappelijk doel, zullen de kosten lager zijn dan bij keurmerken die een persoonlijke service bieden.

Veel keurmerken spelen een actieve rol in het bewaken van de tweezijdige algemene voorwaarden. Deze keurmerken houden zich ook bezig met het bewaken van de betaal- en leveringsvoorwaarden, de retourregeling en het bemiddelen in geschillen. Dit keurmerk is nuttig voor zowel de consument als de webshop zelf, die volledig ontlast wordt in geschillen.
Voor deze laatste optie zul je meer kosten maken voor het gebruik van de webshop keurmerk, maar deze kosten kun je vaak zien als een nuttige investering. Je kunt een webshop keurmerk in dat geval gerust zien als een verzekering.

De kosten per keurmerk op een rij

KeurmerkLedenKenmerkenPrijs per jaar
Webwinkelkeur5.500+ klantenbeoordelingen
+ 5 webwinkels aansluiten
+ Juridische zekerheid
€ 107.40
Thuiwinkel.org2.218+ klantenbeoordelingen
+ Jaarlijkse herkeuring
+ Ondersteund door de consumentenbond
€ 390
+ Contributie!
Qshops2.800+ klantenbeoordelingen
+ Gratis Juridisch advies
+ Ondersteund door de consumentenbond
€ 288
Webshop Keurmerk6.100+ klantenbeoordelingen
+ 5 webshops aanmelden
+ Gratis Juridisch advies
€ 195
e Trusted shops25.000+ klantenboordelingen
+ Kopersbescherming
+ internationaal
€ 1188

Hoe hoog zijn de kosten van keurmerken voor webshops

De kosten van keurmerken voor webshops verschillen onderling sterk. Uiteraard is dit afhankelijk van het pakket wat er geboden wordt. Het is dan ook belangrijk om een goede kosten en baten analyse te maken. De kosten van het gebruik van een keurmerk voor een webshop zullen liggen tussen €70 tot €1500 op jaarbasis. De meeste keurmerken die kosten in rekening brengen voor het gebruik hiervan, zijn aangesloten bij een geschillencommissie,geven juridisch advies en bieden vaak (een koppeling met) klantbeoordelingen aan.

Het is lastig vast te stellen of de kosten voor het gebruik van een keurmerk de investering waard is. Dit is uiteraard situatie afhankelijk en kun je het beste uitproberen door te kijken wat een weergave van een keurmerk op de webshop doet met je bezoekersaantallen, conversie en omzet.

Voorwaarden om te voldoen aan een keurmerk voor webshops

Uiteraard kan niet iedere webwinkel zomaar aansluiten bij keurmerken. Je moet als webshop wel aan een aantal voorwaarden voldoen om je te kunnen aansluiten. Uiteraard hanteert iedere webshop eigen voorwaarden. Daarnaast zijn er keurmerken die betrekking hebben op het specifieke aanbod, maar ook keurmerken die betrekking hebben op werkwijze van de
webshop zelf.

De belangrijkste voorwaarden om te voldoen aan een keurmerk voor webshops zijn:

 • Je verstrekt duidelijke en correcte bedrijfsgegevens (inclusief KvK en BTW nummer);
 • Je algemene- en leveringsvoorwaarden zijn goed vindbaar en duidelijk;
 • Je voldoet volledig aan de Wet Koop op afstand;
 • Je neemt alle maatregelen om de privacy van de klant te beschermen;
 • Je hebt een transparante prijsstelling;
 • De klant heeft recht op een bedenktijd van 14 dagen;
 • De financiële situatie van je webshop is stabiel;
 • Er wordt ieder jaar een zichtbare en effectieve veiligheidscontrole uitgevoerd op
 • Privacy gebied die betrekking heeft op virussen en malware.

Hoe je betrouwbare website keurmerken kunt onderscheiden

Er bestaat géén regelgeving met betrekking tot keurmerken. Dit betekent dat iedereen een keurmerk kan beginnen zonder dat een instantie hier controle op zal uitoefenen. Er zijn wel instanties die verstrekkers van keurmerken kunnen raadplegen om hun voorwaarden te laten
toetsen. De bekendste voorwaarden van deze instanties zijn ConsuWijzer en de RVA, de Raad van Accreditatie.

Uiteraard is het verstandig om als websitebeheerder een goede mening te vormen over de keurmerken waarvan de webshop gebruik maakt. Oplettende consumenten doen dit op hun beurt immers ook. Hierbij kan er gelet worden op de volgende factoren:

 • Het webshop keurmerk moet een onpartijdige instantie zijn, het liefst zonder winstoogmerk.
 • Het webshop keurmerk moet voldoende informatie en voorlichting verstrekken, zodat de klant weet waar deze organisatie voor staat en aan welke vereisten een webshop moet voldoen om aan de voorwaarden te voldoen.
 • De webshop moet goed bereikbaar zijn voor zowel klanten als de webshop zelf.

Conclusie:

Het is belangrijk om het imago van het kenmerk te checken. Een webshop keurmerk geeft de bezoeker een bepaalde zekerheid dat de webwinkel aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoet. alle bij één bepaald keurmerk aangesloten webshops hanteren dezelfde algemene voorwaarden. Maar kan ook het vertrouwen flink schaden als blijkt dat het keurmerk niet veel meer is dan een illustratie om indruk te maken.

Het imago van een keurmerk kan veel opleveren maar indirect ook veel schade veroorzaken aan de webshop. In sommige gevallen biedt een iDEAL logo of een “veilig online betalen” logo ook het gewenste vertrouwen. Uiteraard kan een aansprekend branchespecifiek keurmerk voor webshops waar gratis gebruik van gemaakt kan worden zeker wel een grote
toegevoegde waarde bieden. Het is dus per situatie verschillend of een webshop keurmerk noodzakelijk of slechts een service is, maar wel van groot belang dat hier goed over wordt nagedacht.

Heb jij als webwinkelier nu juist wel of geen keurmerk, en heb je hier bewust voor gekozen?

Laatste update

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2020 WebwinkelCommunity

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account