De versoepeling van de cookiewetgeving

Nieuwe cookiewetgeving

In juni 2012 is de nieuwe cookie wet in werking getreden. Deze nieuwe wetswijziging is lange tijd omstreden geweest en heeft voor heel wat vragen gezorgd. De Nederlandse overheid is al geruime tijd bezig om deze nieuwe Europese regelgeving te versoepelen. Het ziet er nu naar uit dat deze versoepeling vóór het einde van dit jaar in werking treedt.

Wat zegt de nieuwe cookiewetgeving over cookies?

De wet geldt voor iedere website of webwinkel die cookies plaatst of leest op bijvoorbeeld een computer, mobiele telefoon, digitale decoder etc. Websites en webwinkels die cookies plaatsen of lezen moeten toestemming krijgen van de bezoeker om cookies op zijn computer op te slaan.

De eisen van deze cookiewetgeving zijn:

  1. Bezoekers vooraf informeren over welke cookies er worden geplaatst op de computer, waar deze voor
    dienen en de periode dat de cookies actief zijn, bijvoorbeeld door middel van een Privacy Policy.
    Voor welke cookies gelden de voorwaarden:
  2. Bezoekers een mogelijkheid bieden om cookies voor het opslaan of lezen uit te zetten, bijvoorbeeld doormiddel van die irritante pop up die tegenwoordig op vele websites of webwinkels staan.

De versoepeling van de cookiewetgeving

Het is de bedoeling dat de wet zodanig versoepeld wordt zodat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die geen privacygevoelige gegevens bevat. Zo brengt de versoepeling met zich mee dat geen toestemming meer nodig is voor zogenaamde analystic cookies die de werking van een website of webwinkel verbeteren. Voor cookies die wel privacygevoelige gegevens bevat en bijvoorbeeld het surfgedrag van je bezoeker volgt of de advertentie cookies blijven de regels ongewijzigd.

Ook brengt de versoepeling met zich mee dat een bezoeker niet meer expliciet een box hoeft aan te vinken om toestemming te geven. Een andere handeling, zoals andere pagina’s van de website of webwinkel bekijken is dan ook voldoende, mits de bezoeker weet dat er wel cookies geplaatst of gelezen worden.

Wanneer de versoepeling exact ingaat is nog niet bekend omdat deze nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. De Tweede Kamer heeft de versoepeling deze maand al goedgekeurd.